نرم افزار فروشگاهی حساب و کتاب

راه حلی نو برای رسیدگی به حساب و کتاب فروشگاه شما با تبلت و گوشی هوشمند

تنظیم فاکتور فروش و برگشتی

برای ثبت فاکتور فروش از منوی اصلی وارد بخش فروش شوید

در بخش کالا گفتیم که بسته با اینکه واحد کالا اعشاری باشد( یعنی کالای فله ای که با عنوانهایی مانند متر، کیلوگرم و... گفته می شوند) باشد و اینکه قیمت کالا را مشخص کنید،  4 نوع کالا در نرم افزار تعریف می شود.

الف) کالای توزینی بدون قیمت یعنی کالایی که واحد اندازه گیری آن اعشاری است و قیمت آن را در بخش کالا مشخص نکرده اید.

ب) کالای توزینی با قیمت یعنی کالایی که واحد اندازه گیری آن اعشاری است و قیمت آن را در بخش کالا مشخص شده است.

ج) کالای غیر توزینی بدون قیمت یعنی کالایی که واحد اندازه گیری آن تعدادی است و قیمت آن را در بخش کالا مشخص نکرده اید.

د) کالای توزینی بدون قیمت یعنی کالایی  که با تعداد شمرده می شود و قیمت آن را در بخش کالا مشخص کرده اید.

بر همین اساس زمانی که کالای مورد نظر خود را به فاکتور اضافه کنید یکی از چهار حالت زیر وجود خواهد داشت:

1. کالای توزینی با قیمت:

a.       با تاچ این کالا (قبل از ثبت کالا در فاکتور) دیالوگی با عنوان «تنظیم اقلام فاکتور» نمایش داده می شود که از شما مقدار کالا را می خواهد و قیمت کالا بر اساس مقداری که در بخش کالا وارد کرده اید نمایش داده می شود.

نکته: در این دیالوگ قیمت کالا را نیز می توانید تغییر دهید. که فقط در همین فاکتور اثر می گذارد.

b.       در صورت لانگ تاچ، دیالوگی مبنی بر تنظیم اقلام فاکتور نمایش داده می شود که از شما قیمت کل (حاصلضرب قیمت واحد و وزن کالا – یا همان قیمت نمایش داده شده روی ترازوهای دیجیتال حرفه ای) و را می خواهد و مقدار کالا را با تقسیم بر قیمت مشخص شده در بخش کالا محاسبه و در فاکتور ثبت می کند.

2.       کالای توزینی بدون قیمت: 

a.       با تاچ این کالا، دیالوگی با عنوان «تنظیم اقلام فاکتور» نمایش داده می شود که از شما قیمت کالا و مقدار کالا را می خواهد.

b.       با تاچ این کالا ، دیالوگی نمایش داده می شود که در آن از شما می خواهد قیمت کالا پس از وزن کردن  (حاصلضرب قیمت واحد کالا و وزن آن – یا همان قیمت روی ترازوهای دیجیتال حرفه ای) و قیمت واحد را وارد کنید.و مقدار کالا را با تقسیم بر قیمت مشخص شده در بخش کالا محاسبه و در فاکتور ثبت می کند.

3.       کالای غیر توزینی بدون قیمت:  با تاچ این کالا ، برای بدست آوردن قیمت کل، دیالوگ «تنظیم اقلام فاکتور» باز می شود که از شما تعداد و قیمت کالا را می خواهد.

4.       کالای غیر توزینی با قیمت:

a.       با تاچ این کالا ، بصورت خودکار به فاکتور اضافه می شود

b.       در صورت  لانگ تاچ این کالا ، برای بدست آوردن قیمت کل، دیالوگ «تنظیم اقلام فاکتور» باز می شود که از شما تعداد کالا را می خواهد.

نکته: در این دیالوگ قیمت کالا را نیز می توانید تغییر دهید. که فقط در همین فاکتور اثر می گذارد.

 

در دیالوگ های باز شده پس از وارد کردن مقادیر مناسب، با تاچ دکمه تایید ، کالای مورد نظر به فاکتور اضافه می شود.

 

ویرایش سطرهای فاکتور:

برای ویرایش مبلغ یا مقدار کالای مورد نظر در فاکتور(قسمت چپ) روی کالا مورد نظر تاچ کنید ، با اینکار دیالوگ « تنظیم اقلام فاکتور» نمایش داده می شود که مقادیر ثبت شده مربوط به آن سطر ازر فاکتور در دیالوگ وجود دارند و هر کدام را می توانید تغییر دهید و دکمه تایید را تاچ کنید.

 

ثبت توضیح برای هر سطر از فاکتور:

در صورتی که کالای ما در فاکتور نیاز به توضیح خاصی داشته باشد با کشیدن کالا به سمت چپ و رها کردن آن ، دیالوگی باز می شود که میتوانید توضیحات مورد نظر خود را در آن وارد کرده و ثبت کنید.


تصویر دیالاگ ثبت توضیحات فاکتور

 

حذف سطرهای فاکتور:

در صورتی که بخواهید کالای خود را از فاکتور حذف کنید ، سطر فاکتور مربوط به کالای مورد نظر را به سمت راست کشیده و آن را رها کنید

 

 تصویر کشیدن کالا در فاکتور به سمت راست

ثبت فاکتور برگشتی:

برای ثبت فاکتور برگشتی از منوی تولبار (در بالای فاکتور، مقابل عنوان "فاکتور فروش") روی علامت سه نقطه   تاچ کرده و گزینه فاکتور برگشتی فروش را انتخاب  کنید. حال می توانید کالاهای خود را در آن ثبت کنید.

تصویر فاکتور برگشتی

 

ثبت یک سطر فاکتور با اقلام آزاد:

 

در این قسمت می توانید از امکان دیگری به نام  اقلام آزاد نیز استفاده کنید، برای مثال زمانی که شما اقلامی را در فروشگاه خود به عنوان کالا در نظر نگرفته اید اما بابت آن وجه دریافت می کنید؛ می توانید آنها را در این قسمت وارد کنید. برای اینکار روی علامت  تاچ کنید تا صفحه ای با عنوان "فروش - اقلام آزاد" نمایش داده شود

تصویر قسمت اقلام آزاد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نرم افزار فروشگاهی حساب و کتاب

تعریف، ویرایش و حذف کالا

تعریف کالای جدید:

برای تعریف کالا بصورت دستی مراحل زیر را دنبال کنید (برای تعریف کالا از کالاهای صنف به اینجا مراجعه کنید.

ابتدا در قسمت سمت چپ بخش کالا روی دکمه «تعریف کالا/خدمات» تاچ کنید

تصویر صفحه کالا 

در فرم باز شده نام کالا ، قیمت کالا ، نوع کالا (توزینی یا غیر توزینی بودن)را مشخص کنید

  • کالای توزینی یعنی کالایی که واحد شمارش آن اعشاری است (اصطلاحا فله است)
  • کالای غیر توزینی یعنی کالایی که با تعداد فروخته می شود.

 

در صورتی که بخواهید برای کالایی که در فروشگاه خود تعریف کرده اید، تصویری قرار دهید می توانید روی قسمت تصویر کالا (علامت دوربین روی آن قرار دارد) تاچ کنید 

سپس در دیالوگ باز شده روی آیکن انتخاب تصویر تاچ کنید و تصویر موردنظر خود را انتخاب کنید

در صورتی که بخواهید رنگ خاصی را به کالای خود تخصیص دهید نیز می توانید روی آیکن انتخاب رنگ تاچ کرده و رنگ دلخواه خود را انتخاب کنید

تصویر دیالوگ انتخاب تصویر و انتخاب رنگ

در صورتی که موجودی کالا نیز برای فروشگاه شما مهم می باشد، با تیک زدن موجودی، آن را فعال کنید.

 

تصویر فرم اطلاعات کالا

 

ویرایش کالا:

برای ویرایش کالا کافی است روی کالای مورد نظر تاچ کنید تا اطلاعات کالا برای ویرایش نمایش داده شود، تغییرات مورد نظر را با توجه به توضیحات بخش تعریف کالای جدید انجام داده و سپس

با تاچ دکمه ذخیره و یا علامت تیک  بالای فرم اطلاعات کالا، آن تغییرات را ثبت کنید.

دکمه ضربدر نیز به معنای لغو تغییرات می باشد.

نمایش کالا در حال ویرایش

حذف کالا:

برای حذف کالا نیاز است که روی کالای مورد نظر تاچ کنید تا اطلاعات کالای مورد نظر در سمت چپ نمایش داده شود، سپس در انتهای فرم اطلاعات کالا، روی دکمه حذف تاچ کنید تا عنوان دکمه تغییر کند حال با تاچ دوباره شما تایید برای حذف کالا را انجام می دهید.

نکته1: با حذف کالا اطلاعات دیگری که مختص به این کالاست مانند موجودی نیز از بین می رود

نکته 2: با حذف کالا، در نمایش جزئیات فاکتور، تنها نامی از این کالا باقی می ماند و اثرات دیگر آن کالا دیگر وجود ندارد.

 

انتخاب کالا برای حذف

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نرم افزار فروشگاهی حساب و کتاب

تعریف کالا و کالاهای صنف

برای تعریف کالای فروشگاه دو راه حل وجود دارد :

راه اول) استفاده از کالاهای صنف:

اگر اتصال اینترنت دستگاه شما برقرار باشد، در قسمت سمت چپ بخش کالا، لیست کالاهای صنف را مشاهده می کنید. با کشیدن آنها به سمت راست، کالای مورد نظر به کالاهای فروشگاه شما اضافه خواهد شد.

تصویر تعریف کالا از بین کالاهای صنف

در صورت نیاز به جستجو در بین کالاهای صنف روی علامت جستجوی (در سمت چپ بالای لیست کالاهای صنف) تاچ کرده و بخشی از نام کالای مورد نظر خود را وارد کنید

تصویر کالای جستجو شده در بین کالاهای صنف

 

نکته: تعداد ستاره های کالا، نشان دهنده میزان استفاده کالا در بین فروشگاه های دیگر می باشد

تصویری ستاره های کالاهای صنف

 

راه دوم) تعریف کالا بصورت دستی:

در این حالت روی دکمه تعریف کالا تاچ کنید، در فرمی که برای شما باز شده اطلاعات کالا (نام کالا، قیمت کالا و نوع کالا) را وارد ‌کنید برای توضیحات بیشتر روی اینجا کلیک کنید.


تصویر فرم ثبت دستی کالا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نرم افزار فروشگاهی حساب و کتاب

عملیات دیگر در قسمت کالا

پین کردن:

برای سهولت دسترسی به کالاهای پر استفاده می توانید آنها را در ابتدای لیست کالا ثابت نگه داشته (پین کردن) تا همیشه در دسترس باشند.

برای ثابت نگه داشتن کالا(پین کردن) باید مراحل زیر را دنبال کنیم:

1.       روی کالای مورد نظر لانگ تاچ کنید( کالا به حالت انتخاب می رود) در این حالت می توانید کالاها دیگری را نیز انتخاب کنید

تصویر کالا با کالاهای انتخاب شده

2.       روی علامت پین  تاچ کنید تا کالا یا کالاهای انتخاب شده به ابتدای لیست منتقل شده و در آن مکان ثابت شوند

تصویر کالای پین شده

نکته1 : برای هر دسته به صورت جداگانه می تواند کالاها را پین کرد ولی نمی توان یک کالا را همزمان در دو دسته پین کرد.

نکته2: برای خارج کردن یک کالا از پین نیز همان مراحل بالا را انجام دهید.

 

کپی کالا:

برای اینکه راحت تر بتوانید کالاهایی با مشخصات مشابه ایجاد کنید می توانید از کپی کردن کالا استفاده کنید

برای اینکار مراحل زیر را دنبال کنید

1.       روی کالای مورد نظر لانگ تاچ کنید( کالا به حالت انتخاب می رود) در این حالت می توانید کالاها دیگری را نیز انتخاب کنید

تصویر کالا با کالاهای انتخاب شده

2.       روی علامت کپی   تاچ کنید تا تمامی کالاهای انتخاب شده را در همان لیست کپی کند (یعنی تکرار می شوند)

3.       حال می توانید هر کدام از کالاها را جداگانه ویرایش کرده و تغییر دهید.


تصویر کپی کالاها

جستجو:

در صورتی که تعداد کالاهای فروشگاه زیاد باشد و با اسکرول کردن نتوان آنها را به راحتی پیدا کرد می توان از قابلیت جستجو در کالاهای فروشگاه استفاده کرد

برای اینکار روی علامت جستجو تاچ کنید و نام کالای مورد نظر خود را وارد کنید

تصویر نتایج جستجوی کالا

 

نکته1 : در جستجو در صورتی که حتی قسمتی از نام کالا را وارد کنید میتوانید کالای مورد نظر خود را در نتایج جستجو مشاهده کنید

نکته2 : جستجو  هنگام نمایش کالاهای یک دسته، تنها در کالاهای همان دسته انجام می شود.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نرم افزار فروشگاهی حساب و کتاب

مدیریت دسته بندی بخش کالا

در این قسمت برای سهولت دسترسی به کالا امکان دسته بندی کالا وجود دارد

نمایش تصویر بخش کالا با وجود چندین کالا و چند دسته با کالای انتخاب شده

تعریف دسته :

برای دسته بندی کالا مراحل زیر را دنبال کنید

1.       روی علامت مشخص شده (+) در پایین سمت راست صفحه تاچ کنید

2.       در دیالوگ باز شده نام دسته مورد نظر خود را مشخص کنید کرده و تایید کنید تا آن دسته ساخته شده و در سمت راست به صورت مخفف دو حرفی قابل مشاهده باشد.

تصویر علامت + و دیالوگ ساخت دسته بندی

مشاهده کالاهای یک دسته:

با لمس نام هر دسته، تنها کالاهای همان دسته نمایش داده میشود. اگر روی علامت 4مربع  که به آن دسته همه می گوییم و در بالای نوار دسته ها وجود دارد تاچ کنید، همه کالاهای همه دسته ها نمایش داده می شود.


اضافه کردن کالا در دسته بندی:

            اگر کالایی تعریف کنید و یا از کالاهای صنف کالایی را به فروشگاه اضافه کنید آن کالا در دسته جاری یعنی دسته ای که در حال مشاهده کالاهای آن هستنید،  اضافه می شود.


جابه جایی کالا در دسته ها:

1.       روی کالای مورد نظر لانگ تاچ کنید( کالا به حالت انتخاب می رود) . در حالت انتخاب، می توانید کالاها دیگری را نیز انتخاب کنید


تصویر کالا با کالای انتخاب شده

 

2.       سپس روی نام دسته مورد نظر تاچ کنید تا کالا های انتخاب شده به آن دسته منتقل شوند.

 

تصویر کالا با کالای منتقل شده

نکته: جابه جا کردن کالا به دسته همه باعث خارج شدن کالا از دسته فعلی آن می شود.

نکته 2: با جابه جا کردن کالا، وضعیت پین کالا از بین می رود، یعنی در بالای لیست کالاهای دسته جدید نمایش داده نمی شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نرم افزار فروشگاهی حساب و کتاب

معرفی قسمت های مختلف بخش کالا

در این بخش کالاها یا خدمات فروشگاه قرار می گیرند

هر کالا به صورت یک دایره رنگی که درون آن چند حرف یا تصویری وجود دارد نمایش داده می شود. در زیر آن عنوان نمایشی کالا قرار دارد.

کالا

تصویر قسمت کالا 

امکانات موجود در این قسمت کالا:

1.       لیست کالاها به همراه تصاویر

2.       دسته بندی کالاها با امکان اضافه کردن دسته بندی کالا

3.       مشاهده کالاهای صنف (کالاهایی که فروشگاه های هم صنف شما به اشتراک گذاشته اند.)

4.       جستجو در کالاهای صنف

5.       اضافه کردن کالا

6.       جستجو در کالاهای فروشگاه

 انتخاب کالا

تصویر قسمت کالا در حالت انتخاب

7.       کپی کردن کالاها

8.       پین کردن(ثابت کردن کالا) در ابتدای لیست کالاهای در هر دسته

 ویرایش کالا

ویرایش کالا

9.       ویرایش کالا و مدیریت موجودی

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نرم افزار فروشگاهی حساب و کتاب

منوی اصلی برنامه و معرفی قسمت های مختلف آن

با زدن دکمه منو و یا کشیدن از سمت راست به چپ منو اصلی برنامه مشابه تصویر زیر نمایش داده میشود:

منوی اصلی

تصویر منوی سمت راست

بخشهای برنامه:

1.       کالاها/ خدمات

a.       در این بخش کالا یا خدمات فروشگاهتان نمایش داده می شوند که امکان اضافه کردن و  ویرایش یا حذف  آنها را دارید. اطلاعات تکمیلی کالا و موجودی نیز در این بخش نمایش داده می شود.

2.       فروش

a.       در این بخش می توان فاکتور فروش و فاکتور برگشتی صادر کرد

b.       پس از تنظیم کالاها، این بخش در اجراهای بعدی برنامه، بصورت پیش فرض نمایش داده می شود

3.       خرید

a.       در این بخش می توان فاکتور خرید، فاکتور مرجوعی یا فاکتور هزینه صادر کرد

4.       دفتر حساب

a.       در این بخش می توان حسابهای دفتری و طرف حساب های فروشگاه خود را مدیریت کرد

5.       مرور

a.       در این بخش تمامی فاکتور های (خرید، فروش، مرجوعی ، بازگشتی و هزینه) به ترتیب تاریخ، نمایش داده می شوند و با توجه به نحوه پرداخت تراکنش نیز تفکیک شده اند

b.       گزارشات روزانه و ماهانه نیز در این بخش انجام می شود.

c.       در این بخش می توان  عملیات حذف و ویرایش و ... فاکتور ها را انجام داد.

d.      همچنین می توان سررسید های دریافتی و پرداختی را مدیریت کرد

6.       حساب کاربری

a.       این بخش مربوط به ثبت و ویرایش اطلاعات فروشگاه و عملیات مربوط به افزایش سکه به روش های مختلف می باشد

7.       تنظیمات

a.       ساخت ، ویرایش و حذف حساب های بانکی متصل به کارتخوان و یا دارای چک هم در این قسمت صورت می گیرد. تنظیمات بخشهای دیگر و ارتباطات با سخت افزارها نیز در این بخش نشان داده خواهد شد.

8.       راهنما

a.       در این قسمت با وارد شدن به سایت، راهنمای کاملی در خصوص کار با برنامه بر اساس موضوع و سوالات شما وجود دارد.

9.       درباره ما

a.       توضیحات در مورد نرم افزار و تیم تولید

b.       روشهای ارتباط با ما از طریق اینترنت، شبکه های مجازی و پیامک و تماس تلفن

10.   نظر در کافه بازار 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نرم افزار فروشگاهی حساب و کتاب

نحوه بازیابی اطلاعات فروشگاه

در صورتی که به هر دلیلی برنامه از دستگاه شما پاک شود و یا حتی دستگاهتان غیر قابل استفاده و یا دور از دسترس شود، می توانید اطلاعات ثبت شده خود را بازیابی کنید.

برای بازیابی اطلاعات فروشگاه، بعد از نصب و اجرای برنامه  حساب و کتاب و مشاهده اسلاید ها با کشیدن به سمت چپ وارد صفحه ورود یا بازیابی فروشگاه می شوید. در این صفحه روی دکمه بازیابی اطلاعات در پایین صفحه تاچ کنید

صفحه اول

تصویر انتخاب ورود به برنامه یا بازیابی اطلاعات

در دیالوگ باز شده شماره همراه خود (که قبلا در بخش حساب کاربری نرم افزار ثبت کرده اید) را وارد کرده و تایید کنید.


وارد کردن شماره همراه

تصویر مربوط به دیالوگ وارد کردن شماره همراه

سپس کد فعال سازی که از طریق پیامک به شماره شما ارسال شده است را در قسمت مشخص شده وارد کنید تا وارد برنامه شوید


ثبت کد بازیابی

تصویر مربوط به وارد کردن کد فعال سازی

سپس برنامه شروع به بازیابی اطلاعات فروشگاه شما می کند. در این مرحله چند لحظه صبر کنید و سعی کنید ارتباط اینترنت شما در این مدت قطع نگردد.

لودینگ

تصویر مربوط به بازیابی فروشگاه

 

نکته 1: در صورتی که در هنگام استفاده از نرم افزار، اطلاعات هویتی خود (شماره همراه و ...) خود را در بخش حساب کاربری نرم افزار وارد نکرده باشید یا شماره همراه خود را قبلا در نرم افزار تایید نکرده باشید، امکان بازیابی اطلاعات وجود نخواهد داشت. (برای توضیح بیشتر در نحوه تایید شماره همراه کلیک کنید)

نکته 2: چون بازیابی اطلاعات از سرور صورت می پذیرد، به هنگام استفاده از نرم افزار در صورت عدم اتصال بلند مدت به اینترنت، داده های شما در سرور قرار نمی گیرد و متعاقباً بازیابی بخشی از داده ها صورت نخواهد گرفت.

نکته 1-2:  در صورت عدم اتصال به اینترنت، امکان استفاده از امکانات نرم افزار وجود دارد، و شما نیاز به اینترنت دائمی نخواهید داشت. یعنی می توانید در آخر ساعت کاری خود برای مدتی کوتاه به اینترنت متصل شوید تا داده های ثبتی شما در سرور قرار گیرد.

نکته 3: سعی فنی ما بر این بوده است که استفاده از ظرفیت اینترنت شما حداقل باشد و به منظور استفاده از حداقل ظرفیت اینترنت شما، تصاویر ثبت شده در بخشهای مختلف سامانه در این نسخه به سرور ارسال نمی شوند و  فقط تصویر پروفایل کاربری و تصاویر کالا در سرور ذخیره شده  و در نتیجه قابل بازیابی هستند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نرم افزار فروشگاهی حساب و کتاب

نحوه راه اندازی فروشگاه جدید

بعد از نصب و اجرای نرم افزار حساب و کتاب، اسلاید های معرفی نرم افزار قابل مشاهده خواهند بود


تصویر اسلاید های شروع

تصویر اسلاید های شروع

بعد از مشاهده همه اسلاید ها به صفحه ورود وارد می شوید


تصویر انتخاب ورود به برنامه یا بازیابی اطلاعات

تصویر انتخاب ورود به برنامه یا بازیابی اطلاعات

 

روی دکمه ورود به برنامه تاچ کنید


تصویر قسمت توافق نامه

تصویر قسمت توافق نامه

می توانید با تاچ عبارت توافق نامه و ضوابط حریم خصوصی  ابن توافقنامه را که در سایت حساب و کتاب ((hkpos.ir قرار دارد، مطالعه کرده و در صورت توافق روی دکمه تایید تاچ کنید.

بعد از ورود به صفحه خوش آمد گویی، صنف مورد نظر را انتخاب کنید.

با انتخاب صحیح صنف، به ما امکان می دهید که در مراحل مختلف آماده سازی فروشگاه تان، بهتر بتوانیم به شما کمک کنیم.


انتخاب صنف

تصویر قسمت خوش آمد گویی

در این مرحله روی دکمه ورود به برنامه تاچ کنید تا برنامه حساب و کتاب برای شما باز شود

 

نکته: در صورتی که صنف مورد نظر شما در لیست موجود نبود می توانید در انتهای صفحه نام صنف خود را جستجو کنید. اگر بازهم پیدا نشد،روی دکمه ثبت تاچ کنید، سپس در مرحله بعد گروه صنفی خود را مشخص کنید. ما در آینده صنف شما را نیز به لیست اضافه خواهیم کرد.

تعریف صنف جدید

تصویر قسمت گروه اصناف

پس از انتخاب گروه صنفی، دیالوگ تبریک برایتان نمایش داده می شود.


تصویر قسمت خوش آمد گویی

تصویر دیالوگ تبریک

در این مرحله روی دکمه ورود به برنامه تاچ کنید تا برنامه حساب و کتاب برای شما باز شود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نرم افزار فروشگاهی حساب و کتاب

نمایش و مدیریت موجودی فروشگاه

فعال سازی موجودی

در صورتی که نیاز به دانستن میزان کالای موجود در فروشگاه خود داشته باشید، می توانید پیگیری موجودی هر کدام از کالاهای مد نظر خود را فعال کنید.

برای اینکار در بخش کالا، بر روی کالای مورد نظر تاچ کنید. در فرم ویرایش اطلاعات کالا که در سمت چپ نمایش داده می شود، تیک روبروی عبارت "موجودی این کالا اهمیت دارد" را بزنید، سپس موجودی فعلی را وارد کنید. حال این تغییرات را با زدن دکمه ذخیره در پایین یا تیک در نوار بالا تایید کنید.

 

نکته1: در صورتی که هنگام فعال سازی، موجودی فعلی را وارد نکرده باشید، برنامه بصورت پیشفرض آن را صفر در نظر می گیرد و از این تاریخ به بعد موجودی بر اساس آن محاسبه می شود

نکته2: موجودی اولیه قابل ویرایش نیست


کالا

تصویر فعال کردن موجودی در حالت بعد از زدن تیک

 

گزارش تغییرات موجودی

 

برای مشاهده جزئیات موجودی کالایی که موجودی برای آن فعال باشد، روی کالای مورد نظر تاچ کنید.

روبروی عبارت موجودی فعلی، دکمه «جزئیات» قرار دارد، روی آن دکمه تاچ کنید تا جزئیات تغییر موجودی به صورت پنچره ای از سمت چپ نمایش داده شود.

جزئیات موجودی

تصویر نمایش جزئیات موجودی

 

افزایش یا کاهش موجودی

در هنگام ثبت انواع فاکتورهای خرید، فروش، برگشتیِ فروش و مرجوعی ِخرید و حتی فاکتور هزینه، به صورت خودکار سند کاهش یا افزایش موجودی بسته به نوع فاکتور ثبت می گردد.

همچنین برای افزایش یا کاهش موجودی مستقل از فاکتور می توانید از دکمه هایی که در انتهای جزئیات موجودی به عنوان «افزایش موجودی» و«مصرفی وضایعات» قرار دارد، استفاده کنید. این موارد در انبار گردانی و مواقع مشابه کاربرد خواهد داشت.


افزایش یا کاهش موجودی

تصویر نمایش جزئیات موجودی

 

تعیین هشدار کمبود کالا:

 

بسیاری از مواقع برای یک فروشنده مهم است که زمان سفارش یک کالا هشدار داده شود. در نسخه 1.1 حساب و کتاب به بعد می توانید مشخص کنید که نرم افزار، هنگامیکه موجودی کالا در فروشگاه شما کمتر از میزان مشخصی شود به شما هشدار  دهد، تا نسبت به افزایش آن اقدام کنیم.

برای فعال سازی هشدار کمبود کالا، در بخش کالا، و در بالای گزارش جزئیات موجودی، روی علامت زنگ تاچ کنید تا رنگ آن تغییر کند. سپس مقدار موجودی هشدار یعنی موجودی که انتظار دارید در آن زمان به شما هشدار داده شود، را وارد کنید.


تعریف هشدار

تصویر نمایش جزئیات موجودی  در حالت ویرایش مقدار هشدار

 

نکته : اگر مقدار موجودی هشدار، را زمان فعال سازی موجودی، مشخص نکنید، بصورت پیش فرض مقدار صفر را برای هشدار در نظر می گیرد.

 

نمایش موجودی فعلی و هشدار موجودی

در صورتی که تعداد (میزان) موجودی  یک کالای فروشگاه کمتر از موجودی هشدار تعیین شده برای آن شود، نرم افزار به شما هشدار نمایش می دهد.  این هشدار به همراه موجودی فعلی در دیالوگ اضافه کردن آن کالا به فاکتور، به صورت یک زنگوله بنفش در کنار تصویر کالا، نمایش داده می شود.

مشاهده هشدار موجودی

تصویر نمایش دیالوگ تنظیم اقلام فاکتور۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
نرم افزار فروشگاهی حساب و کتاب