در صورت از بین رفتن اطلاعات به هر دلیلی، فقط در مدت چند ثانبه می توانید آن ها را برگردانید.

اطلاعات حسابداری و کسب و کار، که برروی کامپیوتر و موبایل توسط عواملی مانند صدمات سخت افزاری ، ویروس ها ، پاک کردن  و فرمت کردن از بین می روند لزوما غیرقابل دسترس محسوب نمی شوند اما برای بازگرداندن آنها می بایست هزینه ی زمانی و مالی چشمگیری متحمل شوید و کسب و کار شما را مختل می کند. ولی با نرم افزار حساب و کتاب علاوه بر اینکه می توانید به سادگی دفتر کسب و کار خود را مدیریت کنید، اطلاعات شما بر روی شماره تلفن خود در فضایی امن و مطمئن ذخیره می گردد و دیگر به هیچ وجه نگران اطلاعات کسب و کار و دفتر حساب خود نباشید .

در صورت از بین رفتن اطلاعات به هر دلیلی، فقط در مدت چند ثانبه می توانید آن ها را برگردانید.