نرم افزار حساب و کتاب در نسخه جدید (1.2)، امکانات مربوط به بارکد کالا را نیز در خود دارد.
برای استفاده از این امکانات دو راه پیش بینی شده است:

 • اتصال و استفاده از دستگاه های بارکد خوان لیزری با استفاده از کابل OTG
 • استفاده از دوربین تبلت به جای بارکد خوان

استفاده از بارکد 3 گام دارد:
گام اول: انتخاب نوع بارکد خوان

 •  در تنظیمات دستگاه های جانبی در بخش تنظیمات طبق تصویر زیر فعال سازی بارکد را انجام دهید.

تنظیمات دستگاه های جانبی

تصویر تنظیمات دستگاه های جانبی

 • سپس نوع آن را از بین بارکد خوان دوربین و لیزری انتخاب کنید

انتخاب نوع بارکد خوان

تصویر انواع بارکد خوان

* توجه کنید آیکن  barcode-icon.jpg در همه قسمتهای برنامه برای استفاده از بارکد خوان دوربینی می باشد.


گام دوم : تعریف و تخصیص بارکد برای کالاها

 • پس از تنظیمات، به بخش کالاها/خدمات، بروید
 • در قسمت «اطلاعات کالا» طبق شکل زیر گزینه ای برای وارد کردن بارکد اضافه شده است.

تخصیص بارکد به کالا

تصویر تعریف بارکد کالا


 • در این قسمت به صورت دستی، با استفاده از بارکد خوان لیزری و یا حتی با زدن بر روی barcode-icon.jpg با استفاده از دوربین گوشی می توانید بارکد کالاهای خود را تعیین کنید.
 • سپس دکمه ذخیره یا تیک را بزنید

گام سوم: افزودن کالا با بارکدخوان به فاکتور
در نوار بالای بخش فروش علامت جستجو طبق شکل زیر نمایش داده می شود. در صورتی که از بارکد خوان لیزری استفاده می کنید

جستجو در فروش

تصویر بخش فروش با دکمه جستجو

 • بر روی دکمه جستجو ضربه بزنید
 • سپس دستگاه بارکد خوان را روی بارکد کالا بگیرید تا کد آن خوانده شود.
 • به صورت خودکار کالای مورد نظر شما به فاکتور اضافه خواهد شد و یا دیالوگهای مربوطه برای اضافه کردن کالا به فاکتور نمایش داده خواهد شد.

در حالتی که در تنظیمات، استفاده از دوربین را انتخاب کرده باشید، دکمه barcode-icon.jpg در نوار بالا ظاهر خواهد شد که برای خواندن بارکد کالا بر روی این دکمه ضربه بزنید.