در بروزرسانی جدید (نسخه 1.0.1) میتوانید  در هنگام وارد کردن مبلغ از درصد استفاده کنید.

روش استفاده از درصد:

  • در مرحله اول درصد خود را وارد کنید(مثلا 25 درصد)
  • در مرحله دوم روی علامت درصد تاچ کنید، تا درصد مبلغ کل محاسبه و نمایش داده شود
  • در آخرین مرحله روی هر کدام از انواع پرداخت (نقد، چک و ...) تاچ کنید تا پرداخت مورد نظر ثبت شود


نکته:

  • درصد همیشه از مبلغ کل محاسبه می شود.
  • می توان از اعشار برای درصد استفاده کرد (برای اینکار روی دکمه 00 لانگ تاچ کنید)
  • در صورتی که درصد محاسبه شده از باقیمانده مبلغ کل بیشتر باشد ، برنامه خطا می دهد