در طول زمان، مغازه دارها و کسبه از ابزاراهای متفاوتی برای حساب و کتاب خود استفاده کرده­ اند. 


دفتر کاغذی، ماشین حساب، چرتکه، کامیپوتر و لپ­تاپ و نمونه های متعدد صندوق فرشگاهی از انواع این ایزارهای فناورانه محسوب میشوند.


امروزه تبلت و گوشی های هوشمند نگاهی نو برای مردم به همراه آورده اند و راهی نو  برای رفع نیازهای آنها ارائه کرده­ اند.حساب و کتاب یکی از راه های نو برای رسیدگی به حساب و کتاب فروشگاه شما است. کافی است باور کنید که:


می ­توانید حساب و کتاب فروشگاه خودتان را بر روی تبلت یا گوشی، همیشه به همراه داشته باشید.