قابل حمل و سبک بودن

تبلت و گوشی براحتی قابل حمل هستند. با استفاده از حساب و کتاب، دفتر حسابهای شما همیشه همراه شماست و با آن میتوانید غرفه های فروش سیارتان را راحت تر راه اندازی کنید.