فضای کمتر و هزینه کمتر

برای رسیدگی به حساب و کتاب فروشگاه خود لازم نیست کامپیوتر و لپتاپ های حجیم و گران قیمت را استفاده کنید. نرم افزار حساب و کتاب با یک تبلت ارزان قیمت که اصلا فضایی هم از فروشگاه شما نمی گیرد نیز قابل استفاده است.