برای افزایش موجودی سکه باید از منوی اصلی  وارد بخش حساب کاربری شده و در قسمت پایین رو دکمه افزایش موجودی سکه تاچ کنید. در صورتیکه کد هدیه دریافت کرده باشید، می توانید آن را در قسمت مشخص شده وارد کنید.

نمایش تصویر حساب کاربری و اشاره به دکمه افزایش موجودی سکه

 

نمایش تصویر افزایش موجودی سکه

موارد مصرف سکه حساب و کتاب

 

موارد مصرف سکه در حال حاضر در ثبت انواع فاکتور و ثبت عملیات در حساب دفتری می باشد.

نکته : در پرداختهای ترکیبی، انتخاب هر نوع پرداخت باعث مصرف سکه می شود به عنوان مثال اگر در پرداخت یک فاکتور بخشی به صورت نقدی و  بخشی به صورت کارت خوان باشد، برنامه از 2 سکه مصرف شده در نظر می گیرد.

نکته 2: استفاده از تخفیف منجر به مصرف سکه نمی شود