عملیات چک

در قسمت سررسید های پرداختی و سررسید های دریافتی از بخش مرور علاوه بر عملیات جستجو و پرش به تاریخ مورد نظر در لیست سررسیدها،

می توانیم وضعیت جاری هر چک دریافتی یا پرداختی را به راحتی با زدن دکمه مورد نظر تغییر دهید. برای این کار  ابتدا چک مورد نظر را در لیست سمت راست پیدا کرده و روی آن تاچ کنید.  در سمت چپ، در زیر اطلاعات اصلی چک، دکمه های وضعیت چک یعنی پاس شده، و عودت دادن وجود دارد. با تاچ این دکمه ها وضعیت چک تغییر می کند.

پس از تغییر وضعیت امکان برگرداندن این تغییرات با تاچ کردن دوباره روی ضربدر کنار دکمه ها وجود دارد.

بخش سمت چپ یک چک و دکمه ی پاس شدن و عودت چک


بخش سمت چپ در مرور برای یک چک قبلا عودت داده شده

نکته: در حالتی که چک پاس یا عودت داده شود اطلاعات آن قابل ویرایش نخواهد بود