در بخش حساب کاربری، میتوانید اطلاعات فروشگاه خود را ثبت و ویرایش کنید. در اولین مراجعه به این صفحه، حالت ویرایش به صورت پیشفرض فعال است ولی در دفعات بعد باید دکمه ویرایش را تاچ کنید. دکمه تایید در پایین قرار دارد و فلش برگشت که معنای لغو عملیات را می دهد در بالا سمت راست.

تصویر حساب کاربری

نکته: بازیابی اطلاعات منوط به ثبت و تایید کردن شماره تلفن همراه می باشد

نکته 2: دقت کنید که بعد از ثبت شماره همراه یا تغییر آن حتما شماره مورد نظر را تایید کنید