در این قسمت برای سهولت دسترسی به کالا امکان دسته بندی کالا وجود دارد

نمایش تصویر بخش کالا با وجود چندین کالا و چند دسته با کالای انتخاب شده

تعریف دسته :

برای دسته بندی کالا مراحل زیر را دنبال کنید

1.       روی علامت مشخص شده (+) در پایین سمت راست صفحه تاچ کنید

2.       در دیالوگ باز شده نام دسته مورد نظر خود را مشخص کنید کرده و تایید کنید تا آن دسته ساخته شده و در سمت راست به صورت مخفف دو حرفی قابل مشاهده باشد.

تصویر علامت + و دیالوگ ساخت دسته بندی

مشاهده کالاهای یک دسته:

با لمس نام هر دسته، تنها کالاهای همان دسته نمایش داده میشود. اگر روی علامت 4مربع  که به آن دسته همه می گوییم و در بالای نوار دسته ها وجود دارد تاچ کنید، همه کالاهای همه دسته ها نمایش داده می شود.


اضافه کردن کالا در دسته بندی:

            اگر کالایی تعریف کنید و یا از کالاهای صنف کالایی را به فروشگاه اضافه کنید آن کالا در دسته جاری یعنی دسته ای که در حال مشاهده کالاهای آن هستنید،  اضافه می شود.


جابه جایی کالا در دسته ها:

1.       روی کالای مورد نظر لانگ تاچ کنید( کالا به حالت انتخاب می رود) . در حالت انتخاب، می توانید کالاها دیگری را نیز انتخاب کنید


تصویر کالا با کالای انتخاب شده

 

2.       سپس روی نام دسته مورد نظر تاچ کنید تا کالا های انتخاب شده به آن دسته منتقل شوند.

 

تصویر کالا با کالای منتقل شده

نکته: جابه جا کردن کالا به دسته همه باعث خارج شدن کالا از دسته فعلی آن می شود.

نکته 2: با جابه جا کردن کالا، وضعیت پین کالا از بین می رود، یعنی در بالای لیست کالاهای دسته جدید نمایش داده نمی شود.